Centrale termice

Centrale termice pe gaze

Centrale termice pe gaze:

Punerea in functiune a centrale termice, centrale electrice, centrale termice pe lemn, centrale termice pe lemne, centrale termice pe gaze, centrale termice pe gaz

Prestatorul de specialitate va efectua urmatoarele operatiuni de verificare la centrale termice pe gaze:
– va constata integritatea acestui aparat ce urmeaza sa fie pus in functiune si compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat;
– va constata instalarea corecta a unei centrale termice pe gaze, si faptul ca aceasta nu contravine instructiunile producatorului privind instalarea;
– va verifica racordarea corecta la reteaua de combustibil gazos, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea gazelor arse etc.;
– va verifica presiunile de combustibil gazos si de apa existente in circuitele de intrare ale acestor aparate;
– va verifica racordarea corecta a unei centrale termice pe gaze, la reteaua electrica si parametrii acesteia;
– va verifica sistemul de evacuare a gazelor de ardere disponibil;
– va verifica prizele de aer neobturabile.

ANUNTURI SI OFERTE CENTRALE TERMICE SAU ELECTRICE

In stansa legatura cu instructiunile producatorului si cu propriile proceduri de lucru firma de specialitate poate efectua punerea in functiune a unui aparat doar daca, in urma tuturor verificarilor facute si prevazute anterior nu se constata abateri de la legislatia in vigoare, de la caracteristicile acestuia si de la recomandarile producatorului.

Punerea in aplicare se va face de catre prestatorul de specialitate, conform instructiunilor specifice anumitui tip de aparat, tinandu-se seama de parcurgerea urmatoarelor etape:
– alimentarea acestuia cu combustibil gazos, apa si energie electrica in cazul centralelor termice pe gaze, centralelor electrice;
– se va verifica etanseitatea circuitelor de combustibil gazos si de apa;
– verificarea functionarii sistemelui de reglare si de protectie;
– reglarea parametrilor de intrare in aparat;
– pornirea centralei, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a acesteia in conditiile reale existente la utilizatorul final;
– reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald;
– verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului dar si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
– aducerea centralei pe gaze in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;
– masurarea acelor parametri de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare;
– editarea, completarea livretului centralei pe gaze si predarea acestuia utilizatorului final;
– contrasemnarea acelui raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta isi asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.